תאורות ראשיות קסנון/ הלוגן

תאורות ראשיות קסנון או הלוגן

תאורה  לבנה 

6000K